ponedjeljak, 5. veljače 2018.

Program rada udruge za 2018. godinu

HRV - Upravni odbor udruge Hrvatski ratni veterani je u subotu 3. veljače usvojio Program rada udruge za 2018. godinu. Program rada sadrži podatke o trenutnom ustroju udruge tj. o kapacitetima za rad. Udruga trenutno i ma u imeniku svojih članova 242 osobe iz Hrvatske i svijeta. U Programu su predstavljeni i programski prijedlozi te financijska projekcija prihoda i potreba. Iako oni u potpunosti sigurno neće biti ostvarivi, programski prijedlozi koje je udruga u stanju provesti cijene se na oko 305.000,00 kuna. Ono što udruga doista treba za svoje projekte je procijenjeno na oko 180.000,00 kuna ali stvarno stanje koje bi udruga u 2018. godini bi stvarno moglo biti oko 80.000,00 kuna. Sve će ovisiti o rezultatima natječaja kod MHB-a, BBŽ, Gradova Bjelovar, Kastav, Slunj i Općine Fužine te prikupljene članarine i drugih donacija te od vlastite djelatnosti. Program rada sadrži i mjere za ostvarenje programa te detaljni opis projektnih aktivnosti.Cijeli sadržaj Programa zatražite u svojim ograncima. 

srijeda, 31. siječnja 2018.

Aktiviranjem u zajednici do sredstava za rad

HRV - Nakon formiranja ogranaka u Gradu Bjelovar, Kastav, Slunj i Općini Fužine udruga je dobila priliku pokazati svoje sposobnosti u krajevima gdje do sada nije aktivno djelovala. Postojanje ogranaka udruge na razinama Gradova i Općina omogućava i priliku za sudjelovanje u financiranju aktivnosti kroz Natječaje tih jedinica lokalne samouprave kroz koje se mahom financiraju sve aktivnosti civilnog sektora u zajednici. Samo u mjesecu siječnju ove godine udruga je poslala svoje prijave na tri natječaja, Gradu Bjelovar, Gradu Kastav i Općini Fužine. Ako projektne aktivnosti i sadržaj naših prijava zadovolje uvjete natječaja, sufinanciranje našeg projekta Ratnici u miru dobit će još jedan izvor financiranja. Inače udruga ove godine računa i na potpore u Bjelovarsko bilogorskoj županiji i Ministarstvu hrvatskih branitelja čime bi ova godina bila jedna od najuspješnijih u povijesti ovoga projekta koji traje već sedmu godinu za redom. 

ponedjeljak, 22. siječnja 2018.

Nova imenovanja u Gradskom ogranku Bjelovar

HRV GO BJELOVAR - Uvažavajući mišljenje i stav članova Gradskog ogranka Bjelovar, a na temelju iskazane želje Marijana Novosela da ga se oslobodi dužnosti voditelja ogranka radi slabog i nepredvidivog zdravstvenog stanja te nakon provedenoga postupka prikupljanja mišljenja izbornoga tijela ogranka, Upravni odbor donio je odluku o imenovanju novog voditelja i zamjenika. Za Voditelja ogranka HRV Bjelovar određen je Tomislav Valjak dok je za njegova zamjenika određen Ivica Valjak. Shodno tome Tomislav Valjak je i novi član Skupštine udruge kao delegat GO Bjelovar dok je Ivica Valjak njegov zamjenik. Marijan Novosel ostat će i dalje aktivan u koordinaciji aktivnosti u ogranku.